[ +/- ] [ It is currently Sat Jun 15, 2024 13:03 ]

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Postby Administrator on Sun Mar 09, 2008 20:36

  Ο επισκέπτης/χρήστης (στο εξής επισκέπτης) των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου http://www.mazdaspeedclub.gr ή των επιμέρους τόπων (στο εξής για λόγους συντομογραφίας θα αναφέρεται ως «δικτυακός τόπος») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και γενικά των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου». Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών/σελίδων και του περιεχομένού του. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

  Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του «δικτυακού τόπου», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο «δικτυακό τόπο», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος «δικτυακού τόπου» και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

  Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

  Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης θα πρέπει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου». Απαραίτητα θα πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την επίσκεψη και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δικτυακό τόπο http://www.mazdaspeedclub.gr και είναι απόρροια κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών σελίδων/υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.
  Απο τις κυριοτερες ευθυνες του χρηστη στο φορουμ ομως πρεπει να ειναι ο αλληλοσεβασμος και η θετικη προσεγγιση σε καθε μελος ανεξαιρετως.

  Περιορισμός ευθύνης

  Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
  Τα περιεχόμενα του «δικτυακού τόπου» παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
  Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την τυχόν μετάδοση «ιού» ή άλλων παρόμοιων λογισμικών από την χρήση των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου».
  Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
  Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω του «δικτυακού τόπου» δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δική μας ευθύνη.

  "Δεσμοί" προς άλλους δικτυακούς τόπους

  Ο διαχειριστής δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους και παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
  Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


  Συνομιλίες

  Αυτός ο «δικτυακός τόπος» παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνομιλιών με άλλους χρήστες του Διαδικτύου. Ειναι ο καθημερινος μας τοπος συναντησης και διακινησης ιδεων!Αυτό γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE). Η συμμετοχή στις συνομιλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα. Κάθε επισκέπτης που συμμετέχει οφείλει να μην προσβάλει,ειρωνεύεται ή θίγει με όποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις. Το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν εκφράζουν ή υιοθετούνται από τους εκπροσώπους του «δικτυακού τόπου» αλλά αποτελούν τις απόψεις των επισκεπτών που τις διατυπώνουν. Ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος του «δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της τροποποίησης,διαγραφής μηνύματος σε περίπτωση που για το καλό του συνόλου κριθεί απαραίτητο,της μόνιμης ή προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας γενικά ή σε συγκεκριμένο επισκέπτη ή ομάδα επισκεπτών, χωρίς προειδοποίηση.


  Δημόσιες συζητήσεις (Forum)

  Ο «δικτυακός κόμβος» παρέχει, μεταξύ άλλων, στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα σύνολο δημόσιων συζητήσεων (στο εξής Φόρουμ ή Forum). Με την συμμετοχή τους στο Φόρουμ οι επισκέπτες ή τα μέλη μπορούν να διατυπώσουν τις προσωπικές απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων, για τις οποίες διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία, εφόσον δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Οι απόψεις θα πρέπει να διατυπώνονται με ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλουν ή θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν εκφράζει ούτε υιοθετείται από τον διαχειριστή ή τους εκπροσώπους του «δικτυακού τόπου».
  Η συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο των συζητήσεων, όσο και την αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ των μελών. Για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων έχουν οριστεί, εκτός του διαχειριστή, συντονιστές με τοπικό ή γενικό επίπεδο πρόσβασης. Αυτοί, εκτός των τυχόν άλλων υποχρεώσεων τους, είναι αρμόδιοι για την διατήρηση του περιεχομένου των συζητήσεων καθαρού από μεμπτό περιεχόμενο, στο μέτρο του δυνατού. Δεν υποχρεούνται στην αξιολόγηση όλων των μηνυμάτων που αναρτώνται. Διατηρούν το δικαίωμα της επέμβασης, επεξεργασίας, συμπλήρωσης και διαγραφής των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο Φόρουμ καθώς και της προσωρινής ή μόνιμης απομάκρυνσης επισκεπτών/μελών από μερικές ή όλες τις κατηγορίες των συζητήσεων.
  Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται στη συνεχή διαθεσιμότητα της λειτουργίας του Φόρουμ και διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, της μερικής ή πλήρης διαγραφής μηνυμάτων ή δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων ή θεματικών ενοτήτων.
  Η συμμετοχή στις δημόσιες συζητήσεις (Φόρουμ) σημαίνει ότι ο επισκέπτης/μέλος υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί ψευδώνυμο με προσβλητικό περιεχόμενο ή ουσία, ιδιαίτερο προσανατολισμό (π.χ. πολιτικό, θρησκευτικό, αθλητικό), ονόματα ή λέξεις κλειδιά, που έχουν κατοχυρωθεί και αποτελούν κατατεθέντα σήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να εγγραφτεί στο Φόρουμ μόνο με ένα ψευδώνυμο. Για την εγγραφή δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή συνδρομή.
  Στα μηνύματα που αναρτώνται θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, λιτότητα, ουσία και να είναι ευανάγνωστα. Να χρησιμοποιούνται Ελληνικά ΜΙΚΡΑ γράμματα (Ελληνικές γραμματοσειρές - χαρακτήρες) και όχι Greeklish. Μέλος/επισκέπτης που δεν μπορεί να εφαρμόζει την ελληνική γραφή οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή προκειμένου να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα που παρουσιάζεται, διαφορετικά το μέλος/επισκέπτης μπορεί να αποβληθεί προσωρινά ή μόνιμα.
  Κάθε δημοσίευση απαγορεύεται να περιέχει κείμενο υβριστικό, άσεμνο, πρόστυχο, χυδαίο, συκοφαντικό, απεχθές, απειλητικό, πορνογραφικό, ειρωνικό, «δεσμούς» προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχουν τέτοια μέρη ή παράνομο περιεχόμενο.
  Απαγορευεται με επιεικια σε καποιες των περιπτωσεων η χρηση Greeklish,οπως επισης και συνεχους γραφης με κεφαλαια γραμματα
  Επίσης κάθε δημοσίευση απαγορεύεται να διαθέτει αρχεία συνημμένα που να περιέχουν παράνομο λογισμικό, ιούς ή άλλο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα των υπολοίπων μελών. Γενικά τα μηνύματα απαγορεύεται να περιέχουν σημεία που μπορούν να εκθέσουν τον «δικτυακό τόπο» και τα μέλη αυτού καθώς επίσης και να οδηγούν σε πράξεις αξιόποινες ή αντίθετες προς την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και των διεθνών συμβάσεων.
  Η αναφορά σε δημοσιεύματα τρίτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατόχων μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια τους και με την αναφορά της πηγής/νόμιμου κατόχου.
  Όταν υπάρχει διένεξη απόψεων μεταξύ των μελών τότε ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της εφαρμογής τελικής απόφασης, εφόσον το πρόβλημα αφορά το αντικείμενο που αναλύεται στις σελίδες αυτού του «δικτυακού τόπου». Οι διενέξεις απόψεων, καθώς και θέματα άσχετα με το αντικείμενο του «δικτυακού τόπου», μπορούν να αναρτώνται στην κατηγορία «Διάφορα - Off topic».
  Οι δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Διάφορα – Of topic» δεν ελέγχονται πλήρως και θα διαγράφονται άμεσα εφόσον το περιεχόμενο τους ξεφεύγει από το αρχικό δημοσίευμα ή το περιεχόμενο τους είναι μη επιτρεπτό ή μεμπτό.
  Σε όλες τις κατηγορίες και κάτω από κάθε δημοσίευση εμφανίζεται ειδικό κουμπί που προωθεί το χρήστη σε φόρμα αναφοράς της δημοσίευσης στους συντονιστές. Κάθε επισκέπτης/μέλος οφείλει να αναφέρει άμεσα κάθε μήνυμα το περιεχόμενο του οποίου δεν συμβαδίζει με τους όρους χρήσης.
  Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δυνατοτήτων του «δικτυακού τόπου», π.χ. προσωπικά μηνύματα, υπογραφές κ.τ.λ. για διαφημιστικούς λόγους, προώθηση άλλων ιστοσελίδων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Όσο αφορά την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών υπάρχει σχετική κατηγορία προσφορών. Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, αφού εκδηλώσουν την προσφορά τους κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή, να αναρτήσουν τις προσφορές τους. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση abtmps@yahoo.gr.
  Κάθε εγγεγραμμένο μέλος κατά την συμμετοχή του μπορεί να προσαρμόζει ρυθμίσεις που αφορούν την παρουσία του στο Φόρουμ. Αυτό γίνεται με την χρήση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως την υπογραφή και το avatar.
  Υπογραφή είναι το κείμενο που προστίθεται στο τέλος κάθε μηνύματος που αναρτάται στο Φόρουμ
  Το avatar αποτελεί μια μικρή εικόνα που αποθηκεύεται στο προφίλ κάθε εγγεγραμμένου μέλους και μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλα μέλη. Μπορεί να περιέχει εικόνα η οποία θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες του εγγράφου αυτού.
  Απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση μηνυμάτων με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Είτε στο τίτλο της δημοσίευσης ή της θεματικής ενότητας είτε στο κύριο μέρος. Η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων αντιστοιχίζεται με την αυξημένη ένταση της φωνής και δημιουργεί κακή εντύπωση σε αυτούς που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Κεφαλαία γράμματα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διαχειριστής ή ένας συντονιστής γενικού επιπέδου πρόσβασης, προκειμένου να τονίσει την σπουδαιότητα ενός θέματος.
  Spam θεωρούνται οι ενέργειες έμμεσης διαφήμισης προϊόντων ή sites μέσα από τις δημόσιες συζητήσεις, τα προσωπικά μηνύματα, τις υπογραφές κ.τ.λ. Όταν πραγματοποιηθεί επανάληψη αναφοράς σε συγκεκριμένο site ή προϊόν πάνω από πέντε (5) φορές, από ένα ή περισσότερα μέλη, τότε θεωρείται ότι γίνεται spam και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.
  Ενδεχόμενη παράβαση των ειδικών κανόνων του Φόρουμ μπορεί να επιφέρει, μεταξύ άλλων, την προσωρινή ή μόνιμη απομάκρυνση του μέλους από τις δημόσιες συζητήσεις, την προσωρινή διακοπή της λήψης μηνυμάτων, την δέσμευση του ψευδωνύμου.

  Blogs

  Αυτός ο «δικτυακός τόπος» παρέχει την δυνατότητα χρήσης ενός διαδικτυακού σημειωματάριου (στο εξής Blog) για την καταγραφή και ταξινόμηση των σκέψεων του συντάκτη/μέλους/επισκέπτη, με βάση την ημερομηνία και την ώρα που καταχωρούνται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους άλλους επισκέπτες να μπορούν να σχολιάσουν το περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο θα πρέπει να μην καταπατά τους όρους χρήσης όπως διατυπώνονται για τις δημόσιες συζητήσεις. Το περιεχόμενο των Blogs δεν εκφράζουν ή υιοθετούνται από τους εκπροσώπους του «δικτυακού τόπου» αλλά αποτελούν τις απόψεις των επισκεπτών που τις διατυπώνουν. Ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος του «δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της μόνιμης ή προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας γενικά ή σε συγκεκριμένο επισκέπτη ή ομάδα επισκεπτών, χωρίς προειδοποίηση.

  Cookies

  Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
  Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου» και μόνο. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα του ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του «δικτυακού τόπου» δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου υπόκεινται στις ρυθμίσεις και στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από το ελληνικό (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000) και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) δίκαιο καθώς και από τους όρους του παρόντος τμήματος. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη ή/και μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

  Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο διαχειριστής και απαιτούνται για τη χρήση ορισμένων και μόνο σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» είναι

  Α. Πάγια στοιχεία, που καταγράφονται κατά την περιήγηση στις σελίδες του «δικτυακού τόπου»:

  - Διεύθυνση IP, την μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση που αποδίδεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet στον επισκέπτη/χρήστη για την ταυτοποίηση του στο δίκτυο
  - Το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης για την πλοήγηση του στο παρόν δικτυακό κόμβο.

  Β. Υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους:

  - ψευδώνυμο
  - κωδικός πρόσβασης
  - η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη (e-mail)

  Γ. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την διάρκεια της εγγραφής ή αργότερα:

  - ονοματεπώνυμο
  - φύλο
  - αριθμός τηλεφώνου
  - ημερομηνία γενεθλίων
  - τοποθεσία κατοικίας
  - μοντέλο αυτοκινήτου
  - διευθύνσεις επικοινωνίας μέσω υπηρεσιών online ανταλλαγής μηνυμάτων (πχ AOL, MSN, ICQ κλπ)
  - διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας
  - προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

  Ειδικά τα στοιχεία της κατηγορίας Γ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία των διαχειριστών του δικτυακού κόμβου με τα μέλη και την παροχή πληροφοριών.
  Τα συγκεκριμένα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, αξιοποιούνται μόνο για το σκοπό o οποίος έχει ήδη αναφερθεί και δεν κοινοποιούνται, προωθούνται, ανακοινώνονται, δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή (e-mail: abtmps@yahoo.gr) να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
  Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση «Δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται στους τόπους αυτούς.
  Στις υπηρεσίες συνομιλιών και συζητήσεων ο «δικτυακός τόπος» και ο διαχειριστής αυτού δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο σε τρίτους (εκτός των αρμόδιων και μόνο αρχών).

  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  Τα δικαστηρια της Αθηνας ειναι τα αρμοδια για επιλυση των διαφορων.
  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Θυμηθείτε: Η πρόσβαση σε αυτό το forum είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα. Το forum προσφέρεται, δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός. Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους κανόνες. Κάθε παραβίαση των κανόνων σημαίνει κατάχρηση του προνομίου και αποδεικνύει αδιαφορία προς στους υπόλοιπους χρήστες.
Administrator    
Διαχειριστής
 
Posts: 81
Joined: Thu Mar 06, 2008 10:07
Country: Greece (gr)
Gender: Male
Age: 39

Return to Κανονισμοί Χρήσης του Forum - Usage Rules

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron